Sta­den som ald­rig so­ver.

Resa - - INNEHÅLL -

Här finns 16 strän­der längs en 14 kilo­me­ter lång kust­rem­sa, så det finns bad­liv för al­la sma­ker. Strand­pro­me­na­den längs ha­vet är as­fal­te­rad. Per­fekt för cyk­ling och gång­tu­rer.

Strän­der­na är of­tast in­te be­va­ka­de.

Var no­ga med att kol­la var­nings­flag­gor­na och ba­da ald­rig en­sam. Ström­mar­na är emel­lanåt star­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.