Brit­tisk kun­gaglans

Resa - - INNEHÅLL -

Ho­tell Ru­bens at the Pa­la­ce bju­der ut­sikt över Buc­king­ham Pa­la­ce hov­stal­lar, till hyf­sa­de pri­ser för att va­ra ett av de högst ran­ka­de ho­tel­len i Lon­don. Ef­ter en stor re­no­ve­ring är re­stau­rang­en The Eng­lish Grill nu än­nu mer brit­tisk: ­ingen­ting sak­nas vad gäl­ler skur­na ste­kar, ek­fanér, ol­je­mål­ning­ar med guld­ram och uppif­fat murr-mys. Rum från 1 650 kro­nor låg­sä­song. www.ru­bens­ho­tel.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.