Ga­ra­get blev hob­bit­ho­tell

Resa - - INNEHÅLL -

Ett helt van­ligt fri­ståen­de ga­rage till ett 1960-tals­hus i Stock­holms­för­or­ten Sto­räng­en har ge­nom­gått en re­jäl an­sikts­lyft­ning: ef­ter två år har värl­dens en­da hob­bit­ho­tell – med ett rum - sla­git upp sin run­da dörr. Pris: 2 000 kro­nor nat­ten. www.hob­bit­stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.