Vär­man­de ull

Resa - - RESPLANER -

Hör du till dem som of­ta blir stel i nac­ken när du re­ser med flyg, tåg el­ler bil? Då kans­ke halsvär­ma­ren GOS Ex­tre­me i 100 pro­cent me­ri­noull kan va­ra nå­got för dig. Kra­gens över­del kan fäl­las upp för att vär­ma och skyd­da de övers­ta nack­ko­tor­na. Är du på vand­ring el­ler ute i skid­spå­ren och vin­den bi­ter, kan du vän­da kra­gen och fäl­la upp över­de­len över ha­kan. Finns i small, me­dium och lar­ge, 300 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.