Men var för­sik­tig!

Resa - - SOLFAKTOR -

Ett sätt att skyd­da dig mot so­len är att an­vän­da täc­kan­de klä­der och sol­hatt. En löst sit­tan­de skjor­ta och lin­ne­byx­or bå­de skyd­dar och fläk­tar. An­vänd gär­na solkräm med hög sol­skydds­fak­tor som skyd­dar mot bå­de UVA- och Uvb-strål­ning. Mol­nen släp­per ige­nom hälf­ten av so­lens strål­ning så an­vänd sol­skydd även då det är mu­let. Smörj in sol­skydd fle­ra gång­er un­der da­gen, sär­skilt vik­tigt är det ef­ter bad och om du svet­tas. Käl­la: 1177 Vård­gui­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.