LÅTBARNEN VARAISKUGGAN

Resa - - SOLFAKTOR -

Små barn vill of­tast in­te le­ka i stark sol. De ­sö­ker sig in­stink­tivt till skug­gan och då ska du lå­ta dem stan­na där. Är du på se­mes­ter på syd­li­ga bredd­gra­der kan du ord­na ett pa­ra­soll, spän­na upp en filt el­ler ett bad­la­kan, el­ler lå­ta

bar­nen le­ka un­der ett stort träd. Käl­la: Dok­torn.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.