Ja­mai­cas hem­li­gas­te smult­ron­stäl­le

Resa - - JAMAICA -

En av öns höjd­punk­ter. Vatt­net glitt­rar i 50 ny­an­ser av azur­blått och de pit­to­res­ka hu­sen lig­ger in­stop­pa­de bland kul­lar med tro­pisk, tät ve­ge­ta­tion. At­mo­sfä­ren är ex­tremt avslapp­nad, sär­skilt på kväl­len när lo­kal­be­folk­ning­en trä­der fram och gär­na pra­tar li­te över en öl i ga­tustån­den som spe­lar reg­gae. Vill du stan­na över nat­ten re­kom­men­de­rar vi Kano­pi House – en fan­tas­tisk vil­la mitt i djung­eln. www.kano­pi­house.com

Ta sig hit: Ta mo­tor­vä­gen A1 till Ochos Ri­os och sväng in på A3. I An­not­to Bay by­ter du till A4 som går till Port An­to­nio. To­talt 3,5 tim­mar från Monte­go Bay.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.