Half Moon Equestri­an Sim­ma Cen­ter: med häs­tar

Resa - - JAMAICA -

Du ri­der bar­bac­ka ner i det glitt­ran­de, bad­karsvar­ma Ka­ri­bis­ka ha­vet. När häs­ten bör­jar sim­ma gli­der du av ryg­gen, hål­ler dig i svan­sen och ba­ra föl­jer med. Har du cy­klop ser du föt­ter­na tram­pa långt där ne­re – åh, det är så ballt! Kom ihåg: Häs­tar­na äls­kar att sim­ma och tas väl om hand, det här är ra­ka mot­sat­sen till djur­plå­ge­ri. ✱ www.hor­se­back­ri­ding­ja­mai­ca.com Ta sig hit: Kör A1, cir­ka två kilo­me­ter nor­ra om Monte­go Bays cent­rum. Det är omöj­ligt att mis­sa skyl­ten ”Half Moon”. Ta di­rekt till hö­ger in­ne på om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.