Scotchi­es: Jerk när den är som all­ra bäst

Resa - - JAMAICA -

Ohmy­good­ness! Det bor­de va­ra för­bju­det att läm­na Ja­mai­ca ut­an att ha kä­kat äk­ta jerk på den här tok­po­pu­lä­ra ut­om­huskro­gen på Fal­mouth Ro­ad i ut­kan­ten av Monte­go Bay. Kyck­ling, fläsk och fisk ma­ri­ne­ras och frä­ser på sto­ra gril­lar i en­trén. Till ma­ten be­stäl­ler du po­pu­lä­ra till­be­hör som stekt plan­tain (mat­ba­nan), fes­ti­val (fri­te­rad ja­mai­cansk dump­ling) el­ler rice and pe­as.

Ta sig hit: Följ A1 från Monte­go Bays cent­rum och sväng av strax ef­ter San­dals Royal Carib­be­an. Re­stau­rang­en lig­ger pre­cis vid vägen.

Stekt plan­tain el­ler mat­ba­nan är ett van­ligt till­be­hör i he­la Kari­bi­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.