Glis­te­ning Wa­ters: Natt­dopp bland ly­san­de plank­ton

Resa - - JAMAICA -

När du sim­mar i den var­ma la­gu­nen ut­an­för Fal­mouth bör­jar den ly­sa. Runt he­la krop­pen tänds en in­di­goblå lam­pa. Det fan­tas­tis­ka fe­no­me­net or­sa­kas av pyt­tesmå plank­ton som var och en knap­past går att ur­skil­ja men som när de sam­ver­kar kan ska­pa fan­tas­tis­ka ljus­skå­de­spel. Det är häf­tigt. Rik­tigt häf­tigt. In­trä­de cir­ka 200 kro­nor, öp­pet till 21. ✱ www.glis­te­ning­wa­ters.com Ta sig hit: Följ A1 och sväng av vid Glis­te­ning Wa­ters Re­stau­rang & Ma­ri­na strax ef­ter Fal­mouth. 40 mi­nu­ter från Monte­go Bay.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.