Tre­a­su­re Be­ach: La­ta da­gar på stran­den

Resa - - JAMAICA -

Syd­kus­tens pär­la med få tu­ris­ter. Här finns fle­ra bra strän­der som är mind­re ex­plo­a­te­ra­de än runt Ne­gril och Ochos Ri­os. Vägen ner är smal och kring­e­likro­kig, så ta det lugnt.

Ta sig hit: Följ väg B6 från Monte­go Bay. Stan­na vid fan­tas­tis­ka vat­ten­fal­let YS Falls och ta ett dopp på vägen. Fort­sätt på små­vä­gen rakt sö­derut till Tre­a­su­re Be­ach. 2,5 tim­mar från Monte­go Bay.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.