4. Full­må­ne­fest på Pa­paya Playa Pro­ject

Resa - - MEXIKO -

Ra­ka mot­sat­sen till Thai­lands rö­ji­ga full moon-par­ty – det här är vux­et, snyggt och så ljuv­ligt att man ald­rig vill gå hem. Från al­la håll vi­bre­rar sal­sa, reg­gaetón och rnb från bå­de li­ve­band och dj och folk dan­sar un­der pal­mer­na. ­Pa­paya Playa Pro­ject är ett ho­tell, en re­stau­rang och en strand­bar som fun­kar minst li­ka bra på da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.