Jo­an­na på tur­né

Resa - - RESPLANER -

Coo­la skå­de­spe­la­ren Jo­an­na Lum­ley kän­ner vi så klart igen som iko­nis­ka Pat­sy Sto­ne i ko­me­di­se­ri­en ”Helt hy­ste­riskt”. Många har ock­så sett hen­ne i de re­se­pro­gram där hon ut­fors­kar till ex­em­pel Ki­na och Ja­pan. Nu tur­ne­rar Jo­an­na runt i Stor­bri­tan­ni­en un­der hös­ten med sig egen två­tim­mars-show, ”It’s All About Me”. Så om du rå­kar va­ra i Black­pool, Ox­ford, Bri­stol, Not­ting­ham, Car­diff, Li­ver­pool el­ler Lon­don och vill få en kväll med myc­ket skratt. Se www.tic­ket­mas­ter. co.uk/jo­an­na-­lum­leyIts-all-about-me-tic­kets/ ar­tist/5249016 för tur­né­da­tum och -or­ter samt bil­jet­ter.

O T F P A : o t F

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.