18 ok­to­ber

Resa - - RESPLANER -

Ex­plo­ra­to­ri­um är ett konst-, tek­nik- och ve­ten­skaps­mu­se­um fyllt med upp­le­vel­ser och möj­lig­he­ter till in­ter­ak­ti­vi­tet. På tors­dags­kväl­lar är det ”Af­ter Dark” med fö­re­läs­ning­ar, film­vis­ning­ar, mu­sik och drin­kar. 18 ok­to­ber är det elekt­ri­ci­tet-te­ma. 17.95 ­dol­lar i in­trä­de + 10 dol­lar om du vill pro­va Tacti­le Do­me. www.ex­plo­ra­to­ri­um.edu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.