3 Sankt Pe­ters­burg, Ryss­land

Resa - - DIREKTFLYG -

Det var här Fjo­dor Dosto­jev­skij skrev världs­be­röm­da böc­ker, Pav­lov tes­ta­de in­lär­da re­ak­tio­ner på hun­dar och Tjaj­kov­skij kom­po­ne­ra­de oför­glöm­lig mu­sik. Ge dig ut på en sight­see­ing­båt bland ka­na­ler­na, be­sök konst­mu­se­et ­Ere­mi­ta­get i Vin­ter­pa­lat­set och kol­la in tun­nel­ba­nan, är en av värl­dens vack­ras­te. An­tal tim­mar i luf­ten: 1 tim­me och 20 mi­nu­ter. Pri­sex­em­pel: Stock­holm–sankt Pe­ters­burg från 2 000 kro­nor tur och re­tur med SAS i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.