15 Ber­lin, Tyskland

Resa - - DIREKTFLYG -

Följ ström­men till Kreuz­berg, som top­par lis­tor­na över värl­dens hip­pas­te kvar­ter. På sön­dags­mark­na­den Floh­markt Mau­er­park fyn­dar du ro­li­ga pry­lar och gal­na out­fits. På tors­dags­kväl­lar är det Stre­et Food Thurs­day i Markt­hal­le Neun, där stans bäs­ta kro­gar och food­trucks ser­ve­rar plock­tall­ri­kar från jor­dens al­la hörn mel­lan 17 och 22. An­tal tim­mar i luf­ten: 1 tim­me och 35 mi­nu­ter Pri­sex­em­pel: Stock­holm-ber­lin, från, 1 110 kro­nor tur och re­tur med Ea­sy­jet i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.