26 So­fia, Bul­ga­ri­en

Resa - - DIREKTFLYG -

Ra­ka mot­sat­sen till kus­tens Sun­ny Beach och en av de stä­der där du får mest för peng­ar­na i Eu­ro­pa just nu. Hu­vud­ga­tan Vi­tos­ha Bou­le­vard har lugnt tem­po och kan­tas av små af­fä­rer, ki­os­ker och my­si­ga kafé­er. An­tal tim­mar i luf­ten: 2 tim­mar och 35 mi­nu­ter Pri­sex­em­pel: Kö­pen­hamn-so­fia, från 570 kro­nor med Wiz­zair i ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.