40 Pod­go­ri­ca, ­Mon­te­negro

Resa - - DIREKTFLYG -

Om Kro­a­ti­en känns för mainstream, sat­sa på Mon­te­negro. Här är de svar­ta ber­gen i fo­kus – berg som mås­te upp­le­vas. Fly­ger du till hu­vud­sta­den Pod­go­ri­ca är det lätt att hop­pa på bus­sen och dun­ka ner till den 30 mil långa kus­ten på 1,5 tim­me. An­tal tim­mar i luf­ten: 2 tim­mar och 55 mi­nu­ter. Pri­sex­em­pel: Stock­holm Skavs­ta– Pod­go­ri­ca, från 600 kro­nor tur och re­tur med Ry­a­nair i ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.