59 Edin­burgh, Skott­land

Resa - - DIREKTFLYG -

Pu­bar­na lig­ger si­da vid si­da, skö­na gub­bar gli­der runt i kilt och över­allt spe­las det li­ve­mu­sik. Helt en­kelt värl­dens drag. Mc­kir­dy’s Ste­ak­house frä­ser upp stans bäs­ta kött och har vun­nit Skots­ka hag­gis­mäs­ter­ska­pen (vå­ga tes­ta na­tio­nal­rät­ten hag­gis, ple­a­se!). Mis­sa in­te af­ter­noon tea i char­mi­ga an­tik­af­fä­ren An­te­a­ques, pu­ben The Royal Oak med li­ve­band al­la kväl­lar i vec­kan och en rund­tur med whis­ky­prov­ning på Scotch Whis­ky Ex­pe­ri­ence. Och såklart: En drink i lyx­ba­ren The Do­me, som är in­hyst i en gam­mal bank­lo­kal. An­tal tim­mar i luf­ten: 1 tim­me och 45 mi­nu­ter Pri­sex­em­pel: Kö­pen­hamn-edin­burgh, från, 600 kro­nor tur och re­tur med Ry­a­nair i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.