63 Ba­sel, Schweiz

Resa - - DIREKTFLYG -

Nu snac­kar vi kul­tur. Schweiz tred­je störs­ta stad har sto­ra och be­ty­dan­de mu­se­er, som Kunst­mu­se­um, Fo­nad­tion Bey­er­le och An­ti­ken­mu­se­um. Här bor man gär­na på Ho­tel Les Tro­is Ro­is, ett av Eu­ro­pas älds­ta ho­tell från 1681 som be­sökts av bland an­nat Na­po­le­on, Pablo Pi­cas­so och Rol­ling Sto­nes. An­tal tim­mar i luf­ten: 1 tim­me och 50 mi­nu­ter. Pri­sex­em­pel: Kö­pen­hamn–ba­sel, från 1 800 kro­nor tur och re­tur med Ea­sy­jet i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.