Wien

Resa - - WIEN -

Så re­ser du hit och runt:

Austri­an Air­li­nes fly­ger di­rekt på 2 tim­mar och 15 mi­nu­ter. Wien är en pro­me­nad­vän­lig stad med bre­da trot­to­a­rer, men se upp för spår­vag­nar­na! Taxi är bil­ligt.

Bäs­ta ti­den att åka hit:

Wien gör sig bra som week­endstad året om. Kanske li­te ex­tra fint är det un­der vå­ren el­ler när det nal­kas mot jul.

Från Chef’s Tab­le har man god ut­sikt mot kö­kets re­gi­o­ner. Det var ock­så vid det­ta bord som Bar­ba­ra, som då job­ba­de ex­tra som ser­vi­tris för sin pap­pa här, träf­fa­de sin man – den nu­va­ran­de koc­ken Alain Weiss­ger­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.