Kaf­fe­bryg­ga­re Ret­ro Li­ne 1,7 l

Riksettan - - Sidan 1 -

Re­jäl kaf­fe­bryg­ga­re i här­lig ret­ro­de­sign, bryg­ger he­la 12 kop­par/1,7 li­ter, 81-85 gra­der gott kaf­fe. Design i rödme­tal­lic och rost­fritt, en prydnad för vil­ket kök som helst. 220 V 50 Hz 900 W. Åte­ran­vänd­nings­bart fil­ter. Varm­håll­ning. 24 tim­mars pro­gram­me­ring. 2 tim­mar Au­to-shut off. Au­to Cle­a­ning fun­c­tion. Varm­håll­ning. Me­tall­si­dor och front i rost­fritt.

Nr 71354..................................................790 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.