Hot dog pop up to­as­ter/ret­ro Li­ne

Riksettan - - Sidan 1 -

Nu kan du snabbt, en­kelt och smi­digt gril­la di­na varm­kor­var och korv­bröd i ett nafs! Fun­ge­rar som en van­lig bröd­rost men i den­na laddar du två styc­ken hot dogs/varm­korv och bröd och ef­ter ca 2 mi­nu­ter har du gril­la­de kor­var med la­gom ros­ta­de korv­bröd fär­di­ga. Ställ­nings­bar ef­fekt och har en smart ”crumb tray” där du en­kelt töm­mer ut smu­lor/fett. Vikt 1,5 kg.

Nr 71004.................................................599 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.