K-märkt i Eng­land

Riksettan - - I Backspegeln -

Rik­set­tan har åkt till Eng­land för att le­ta ef­ter K-märk­ta bil­mil­jö­er längs M1 – brit­ter­nas svar på Riks­väg 1.Vi hit­ta­de en väg­krog som lik­nar ett yg­ledar­torn, en K-märkt bussta­tion där allt är ori­gi­nal och en Tex­acomack i Rich­mond där ing­et har änd­rats på hund­ra år. Vi träf­fa­de ock­så de an­sva­ri­ga på Eng­lish Heritage som sli­ter med att hin­na be­va­ra lan­dets mo­tor­histo­ria in­nan den för­svin­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.