Gul­lers mac­kar

Riksettan - - Gott & Blandat -

En gång i ti­den ha­de ben­sin­bo­la­gen så gott om peng­ar att de ha­de råd att lå­ta en av Sve­ri­ges bäs­ta fo­to­gra­fer skild­ra det eg­na fö­re­ta­get. Boken Es­so i Sve­ri­ge är fo­to­gra­fe­rad av K W Gul­lers och kom ut 1978. Det är vis- ser­li­gen en re­klam­bok men Gul­lers ver­kar ha haft råd att åka runt i he­la lan­det och in­te en­bart fo­to­gra­fe­ra ben­sin­sta­tio­ner. (I för­ra num­ret av Rik­set­tan fanns ett stort re­por­tage om K W Gul­lers och hans bil­d­jour­na­li­stik).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.