Nå­got nytt i Ga­ra­ge­byn?

Riksettan - - Gott & Blandat -

Den be­röm­da ga­ra­ge­byn i Nykö­ping lig­ger in­till E4:an men den som vill tit­ta när­ma­re på de 52 ga­ra­gen får åka in via Nykö­ping och där­ef­ter fram till Hem­går­den. Rik­set­tan gör det ett par gång­er om året för att kol­la att ing­en får för sig att ri­va an­lägg­ning­en. Idag är det in­te 52 hus läng­re ef­tersom någ­ra har brun­nit ner. Ty­värr såg det gans­ka skrä­pigt ut vid vårt se­nas­te be­sök ef­ter att ett av de hus som brun­nit har ri­vits och ing­en ver­kar ha haft tid att stä­da. Var­för in­te byg­ga ett nytt iden­tiskt hus på plat­sen? Ga­ra­ge­byn är in­te K-märkt men Sörm­lands mu­se­um har för­stått vär­det med hu­sen och har en bra in­for­ma­tions­si­da med bil­der och även skis­ser på ga­ra­gen. (www.sorm­landsmu­se­um.se)

Då­ligt stä­dat i Ga­ra­ge­byn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.