Mack får ny äga­re

Riksettan - - Gott & Blandat -

Den väl­be­va­ra­de Cal­tex­mac­ken i skåns­ka Mö­rarp har änt­li­gen fått en ny äga­re. Rik­set­tan har fle­ra gång­er skri­vit om ben­sin­sta­tio­nen i Mö­rarp och i se­nas­te num­ret (nr 3/2015) be­rät­ta­de vi att den var till sa­lu. Den har stått i prin­cip orörd se­dan 1930-ta­let och de nya ägar­na, To­bi­as och Han­na Ba­ger, sä­ger att de tän­ker vi­sa mac­ken för in­tres­se­ra­de re­dan i höst. Det kom­mer ock­så att fin­nas en bil­verk­stad och så små­ning­om ett kafé i det som är en av Sve­ri­ges bäst be­va­ra­de mac­kar.

Räd­dad mack i Mö­rarp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.