1956

Riksettan - - En Bild Berättar -

Ovan­ligt många fram­tids­hopp såg da­gens ljus det här året. Björn Borg, Inge­mar Sten­mark och Frank An­ders­son fanns bland dem som skul­le kom­ma att sät­ta Sve­ri­ge på id­rotts­kar­tan.

Fo­to: © sjob erg­bild Fo­to: © Ro­ger Ti ll­berg/sjob erg­bild

Fo­to: © sjob erg­bild

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.