Gö­ta lands­väg – här går den

Riksettan - - I Backspegeln -

Rik­set­tan ha­de en fö­re­gång­a­re som kal­la­des Gö­ta lands­väg och via Sö­der­törn gick vi­da­re till Gö­ta­land. Det var så man kom till hu­vud­sta­den sö­der­i­från från mit­ten av 1200-ta­let fram till slu­tet av 1600-ta­let. Vi har hit­tat den gam­la vägen bland an­nat på Årsta­fäl­tet.

Fo­to: Lennart af Pe­ter­sens/ © stock­holms stadsmuseum

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.