Vägen till nostal­gin..................................

Riksettan - - Innehåll - 28 96 94 99

Mel­lan Gö­te­borg och Nos­sebro kan man upp­le­va en bit av Sve­ri­ge där nostal­gin blomst­rar. Rik­set­tan har åkt Retrovägen mel­lan mac­kar, gam­la bi­lar och folk som gil­lar 50-talsnostal­gi.

BAKGRUNDSBILDEN ÄR TA­GEN PÅ GOT­LAND 1998 AV JO­A­KIM STRÖM­HOLM I SAM­BAND MED IN­SPEL­NING­EN AV FIL­MEN ”STO­RA VÄGEN”. OM­SLAGS­BIL­DEN ÄR FRÅN EN SVENSK ESSOMACK PÅ 1960- TA­LET. © SJÖ­BERGS BILDBYRÅ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.