Gub­ben het­te Am­pel­mann

Riksettan - - Gott & Blandat -

Tips­ra­den i Rik­set­tans täv­ling i num­mer 3 skul­le av­slu­tas med ett kryss ef­tersom den öst­tys­ka tra­fiksym­bo­len kal­la­des Am­pel­mann. Det ver­kar ha va­rit en gans­ka en­kel frå­ga pre­cis som de fles­ta and­ra. Näs­tan al­la täv­lan­de ha­de åt­minsto­ne tio av tolv rätt. Den rät­ta ra­den var 1xx 2xx x12 21x. Vi skic­kar boken Sou­ve­ni­rer av Las­se Åberg till föl­jan­de fem vin­na­re: Yvon­ne Arild, Gisla­ved, Eva Ols­son, Öre­bro, Lars Jen­mert, Nors­borg, Hå­kan Nilsson, To­me­lil­la och Sö­ren Ågren, Borås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.