Bru­ta­la Stock­holm

Riksettan - - Gott & Blandat -

Det har länge sak­nats en bok som i text och bild pre­sen­te­rar mo­der­nis­mens bygg­na­der i Stock­holm, spe­ci­ellt de som byggts i ” bru­tal” be­tong.

Nu finns boken här. Den he­ter ” Stock­holm Bru­tal” ( Bok­för­la­get Max Ström) och är skri­ven av Mar­tin Rör­by. Fo­to­graf är To­ve Falk Ols­son.

Be­tong­ar­ki­tek­tu­ren har länge va­rit kri­ti­se­rad men på se­na­re tid är det allt fler stock­hol­ma­re som ta­lar upp­skat­tan­de om bygg­na­der som P-hu­set Par­ka­den, Film­hu­set och Åh­léns va­ru­hus i ci­ty. Det här är en bok för be­tongäls­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.