40 år se­na­re

Riksettan - - Gott & Blandat -

Fo­to­gra­fen Siebrand Re­h­berg ar­be­ta­de för de tys­ka tid­ning­ar­na Zeit och Der Spi­e­gel men fo­to­gra­fe­ra­de myc­ket eg­na bil­der un­der 1970-ta­let. Framför allt i Ber­lin - på den ti­den en de­lad stad. För någ­ra år se­dan blev det en bok med bil­der från pe­ri­o­den. Den he­ter och är bland an­nat ett be­vis på att svart-vi­ta bil­der fun­ge­rar väl­digt bra i do­ku­men­tä­ra fo­to­böc­ker.

Även om män­ni­skor­na står i cent­rum så fö­re­kom­mer det en hel del bi­lar i boken. Till ex­em­pel på en bild från 1971 där någ­ra små­kil­lar le­ker på en slak­tad Vw-bubb­la.

Ber­lin 1971.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.