Mu­sik på väg

Riksettan - - I Backspegeln -

Det gäll­de att gil­la långa bil­re­sor och då­lig mo­tell­mat om man var svensk pop­mu­si­ker på 1960- och 1970- ta­let. De som ha­de råd kör­de Chev­ro­let Su­bur­ban men det gick ock­så bra med fol­ka­bus­sar, du­et­ter, ame­ri­kans­ka herr­gårds­vag­nar el­ler gam­la post­bus­sar. Det kun­de bli över 200 kon­ser­ter per år. Och tje­jer­na skrek öve­rallt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.