Rik­set­tan på dans­ka

Riksettan - - Gott & Blandat -

Un­der drygt tio år har vi läng­tat ef­ter en dansk ver­sion av Rik­set­tan och nu har vi änt­li­gen hit­tat en skrift som på­min­ner li­te grand om oss. Den he­ter Ve­te­ran­ti­de­ne och ges ut av Dansk Ve­te­ran Klub i Nae­rum. Det hand­lar för­stås väl­digt myc­ket om gam­la bi­lar men trev­ligt nog även om in­tres­san­ta ga­rage som Au­to­mo­bil­hu­set i Kö­pen­hamn. Vi kom­mer de­fi­ni­tivt att föl­ja vår dans­ka kol­le­ga!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.