Dags för Rikstvå­an?

Riksettan - - I Backspegeln -

Hej! Tack för ett myc­ket in­tres­sant re­por­tage om Riks­väg 1 men visst är det hög tid för ett mot­sva­ran­de om gam­la Rikstvå­an? Det är en väg som långt in i det­ta se­kel var en kur­vig och lång­sam histo­ria med has­tig­hets­grän­ser på 50 och 70 km/h ge­nom nor­ra Bo­hus­län! En bit norr om och sö­der om Kungs­bac­ka kan man fort­fa­ran­de kän­na be­tong­skar­var­na trots att det är as­fal­te­rat!

På 1970-ta­let åk­te jag med för­äld­rar­na fle­ra gång­er om året till släk­ting­ar i Skå­ne. Jag minns bland an­nat Mo­tell E6 i Åsa, Bar ”Mo­na Li­sa” i Fril­le­sås, Björ­kängs Mo­tell mel­lan Var­berg och Fal­ken­berg, Mo­tell Hal­land­sås och in­te minst ”Skrea Mo­tell”.

bengt hans­ves

En spa­nings­re­sa på Riks­väg 2 kom­mer i nr 5/2016.

Re­dak­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.