Svens­ka mö­ten

Riksettan - - I Backspegeln -

På 1950- och 1960-ta­let sat­sa­de svens­ka kom­mu­ner på bygg­na­der som skul­le stic­ka ut och dess­utom fun­ge­ra som mö­tes­plat­ser. Bland and­ra den märk­li­ga blå bygg­na­den i Su­ra­ham­mar som fak­tiskt är ett kom­mun­hus. Vi be­rät­tar om fler ovan­li­ga mö­tes­plat­ser.

FOTO: HERBERT LIND­GREN/ © STOCK­HOLMS STADSMUSEUM FOTO: JÖR­GEN PERSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.