Ki­viks bil­mark­nad

Riksettan - - Innehåll -

Re­dan på 1940-ta­let var bi­len det själv­kla­ra va­let för den som skul­le till Ki­viks mark­nad. Ös­ter­lens fruktod­la­re högg ner si­na äp­pel­träd för att tjä­na peng­ar på P-av­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.