Väg 61 till Åmot­fors

Riksettan - - Innehåll -

Rik­set­tan lät sig in­spi­re­ras av en svensk­toppslåt och gav sig ut på en väg­spa­ning från Karl­stad till nors­ka grän­sen. En re­sa i dans­bandstakt mel­lan bilskro­tar och gam­la mac­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.