Bästa jul­klap­pen ROCK

STEN BERGLIND PRETTY BABY! Ton­års­re­vol­ten i 50-ta­lets Sve­ri­ge

Riksettan - - Gott & Blandat -

Om ni tyc­ker att det bör­jar bli li­te myc­ket gröt och jul­skin­ka i den kom­man­de hel­gen så kom­mer en ex­tra julklapp på jul­da­gen. Då sänds ra­di­o­pro­gram­met Ton­års­re­vol­ten 1956. Så är det. Sten Berglind be­rät­tar. Pro­gram­met som pro­du­ce­rats av Gustaf Lars­son kom­mer att sän­das kloc­kan 16.03 i P4 Riks och är in­spi­re­rat av Sten Berglinds bok Rock Pretty Baby.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.