Väg­krogs­dö­den

Riksettan - - Gott & Blandat -

Brunstorps Värds­hus i Jön­kö­ping är en av de se­nas­te väg­kro­gar­na som har fått ge upp. Det har bör­jat bli olön­samt att dri­va väg­kro­gar och Ras­ta­kon­cer­nen be­slöt i bör­jan av året att säl­ja Brunstorp till fö­re­ta­get Ni­vi­ka Fas­tig­he­ter. De­ras tan­ke var att gö­ra om bygg­na­den till ett ho­tell men de pla­ner­na har lagts på is. Kanske blir det istäl­let bo­stä­der på den at­trak­ti­va tom­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.