Dröm­men om en bro

Riksettan - - Gott & Blandat -

För drygt 20 år se­dan bör­ja­de man byg­ga Öresunds­bron mel­lan Mal­mö och Kö­pen­hamn. När den in­vig­des den 1 ju­li år 2000 så ha­de den kostat 20 mil­jar­der. Visst fanns det kri­ti­ker av bro­pro­jek­tet men nu­me­ra är de fles­ta över­ens om att det var en lyc­kad sats­ning.

Att ska­pa en fast för­bin- del­se mel­lan län­der­na är ett ur­gam­malt pro­jekt. Det upp­täck­te vi ny­li­gen när vi hit­ta­de en skrift från 1926 i ett an­tik­va­ri­at. Den har ti­teln För­slag till bro över Öresund och är gans­ka olikt det som in­vig­des för 16 år se­dan. Dels finns det ing­en tun­nel i för­sla­get, dels pas­se­rar den här bron över Salt­holm.

FOTO: K W GULLERS / © NOR­DIS­KA MU­SE­ET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.