Mo­tor­po­e­si

Riksettan - - Gott & Blandat -

Po­e­ten Peo Rask sä­ger sig in­te kun­na nå­got om mo­to­rer och bi­lar. Än­då har han skri­vit en dikt­sam­ling som kort och gott he­ter Mo­tor (Black Is­land Books). En av vå­ra fa­vo­rit­dik­ter bör­jar så­här: Bi­len tar oss från a till b. Det kan va­ra ett hel­ve­te att hit­ta till c.

Ri­ta­des av ar­ki­tek­ten Le Cor­bu­si­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.