Ex­per­ter på funkis

Riksettan - - Gott & Blandat -

Redaktionen trod­de kanske att frå­gor­na om funkis i nr 3 skul­le va­ra li­te kne­pi­ga men det var inga pro­blem att bland al­la täv­lings­bi­drag hit­ta läsare som kun­de allt om Dy­max­ion Car, Stock­holms­ut­ställ­ning­en och vem som ha­de ri­tat fun­kis­bi­len Vo­i­tu­re Mi­ni­mum. Den rät­ta tips­ra­den var: xx1 21x 22x 1x1. Vi skickar Ulf Lun­dells Jack till Rolf Ru­din, Skär­hol­men, Lars Nils­son, Skog­hall, Pep­pe Eriks­son, Mo­ta­la, Ann-catrin Lyg­ge­mark och An­ders Blix, Gäv­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.