Vack­ra vägar

Riksettan - - Gott & Blandat -

Vi som tyc­ker om de fles­ta äld­re vägar blev na­tur­ligt­vis ny­fik­na när vi upp­täck­te att det fanns en vägat­las (på dans­ka) som he­ter Eu­ro­pas Smuk­ke Ve­je. Den är ut­gi­ven av för­la­get Le­gind och in­ne­hål­ler 47 bil­tu­rer längs bil­vä­gar som på­stås va­ra ex­tra vack­ra. I Sve­ri­ge har redaktionen valt de­lar av gam­la Riks­väg 4 plus de­lar av Riks­väg 1 och Väg 40 mel­lan Jön­kö­ping och Gö­te­borg. Är­ligt ta­lat är vi in­te så im­po­ne­ran­de av det ur­va­let – vi hop­pas ex­emp­len från Spa­ni­en, Frank­ri­ke och Hol­land är mer re­pre­sen­ta­ti­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.