The Be­at­les & bi­lar­na

Riksettan - - Gott & Blandat -

An­tag­li­gen var frå­gor­na om Be­at­les och de­ras bi­lar någ­ra av de svå­ras­te vi har lyc­kats snick­ra ihop. Vi ha­de dess­utom lyc­kats gö­ra det ex­tra svårt ge­nom ta in en bild på en Ford Con­sul Clas­sic istäl­let för den Ford Ang­lia som det skul­le va­ra. Än­då sva­ra­de många rätt, det vill sä­ga att Ge­or­ge Har­ri­son äg­de en Ford Ang­lia. Den rät­ta ra­den blev x21 1x2 11x x21. Ef­tersom en frå­ga var li­te av en slam­kry­pa­re så val­de vi att dra de fem vin­nar­na bland dem som ha­de 11 el­ler 12 rätt. Vinyl­ski­van med Be­at­les går till Ag­ne­ta Ring­ström, Fal­ken­berg, Lars Ols­son, Ler­ber­get, Ma­ri­an­ne Kaurén, Båls­ta, Gö­ran Ulfs­tedt, Väs­terås och Ing­var Svens­son, Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.