Bilda­na­lys 1

Riksettan - - I Backspegeln -

Tack för yt­ter­li­ga­re ett full­ma­tat num­mer. Det är som Julaf­ton var­je gång tid­ning­en kom­mer. Tack ock­så för den trev­li­ga ar­ti­keln om Ka­mel­bus­sen och Nor­ra Ban­tor­get av Tho­mas Car­lquist. I slu­tet av ar­ti­keln på si­dan 54 tyc­ker han att fö­ra­ren, som an­tas fixa med vindru­te­tor­kar­na, bor­de skif­ta des­ti­na­tions­skylt till 63. Om man tit­tar väl­digt no­ga så är det fak­tiskt det han hål­ler på med! I hö­ger hand hål­ler han just en skylt med siff­ror­na ”63” och han är nog på väg upp för att by­ta.

tho­mas ham­berg

FOTO: SVEN GOLIATH, SPÅRVÄGSMUSEET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.