Det var ju fri fart!

Riksettan - - I Backspegeln -

När ni skri­ver om året 1953 i nr 3/2016 så får man in­tryc­ket att det ba­ra var på ”au­to­stra­dan” mel­lan Mal­mö och Lund som bi­lis­ter­na fick tram­pa ga­sen i bot­ten. Men året 1953 var det ju fort­fa­ran­de fri fart på al­la svens­ka vägar ut­an­för stä­der, sam­häl­len och tä­tor­ter. Det var in­te för­rän i bör­jan av 1960-ta­let som man bör­ja­de in­fö­ra fart­be­gräns­ning­ar. Till en bör­jan un­der stor­hel­ger och i se­mester­ti­der.

sven jern­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.