1967

Riksettan - - Innehåll -

...................................................................... Året 1967 var om­väl­van­de på många sätt. Vi fick bland an­nat lä­ra oss kö­ra på hö­ger si­da. Jo­han Tell, född 1959, för­sö­ker kom­ma ihåg vad han minns — och in­te minns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.