So­len – men in­te som vi är va­na att se den …

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Des­sa fan­tas­tis­ka bil­der av so­len är tag­na av SDO (NASA:S So­lar Dy­na­mics Observatory) den 30 mars 2010. Den miss­vi­san­de färg­bil­den spå­rar oli­ka gas­tem­pe­ra­tu­rer – rött är re­la­tivt kallt (cir­ka 60 000 gra­der kel­vin), me­dan blått och grönt är var­ma­re (cir­ka 1 mil­jon gra­der kel­vin). SDO fång­ar bil­der­na med en upp­lös­ning som är tio gång­er hög­re än en HDTV (high de­fi­ni­tion-tv).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.